Samtök um kvennaathvarf reka tvö athvörf fyrir konur, eitt í Reykjavík og eitt á Akureyri.

Konur og börn þeirra geta dvalist í athvarfinu þegar dvöl í heimahúsum er þeim óbærileg vegna ofbeldis af hálfu maka eða annara heimilismanna. Athvarfið er einnig fyrir konur sem hefur verið nauðgað og fyrir konur sem eru þolendur mansals.

Á meðan á dvöl stendur býðst konum að fá viðtöl við ráðgjafa athvarfsins. Viðtölin geta verið í formi almennrar ráðgjafar, stuðnings, upplýsingamiðlunar og/eða leiðbeininga.

Á meðan og eftir að dvöl lýkur getur konan tekið þátt í sjálfshjálparhópum á vegum athvarfsins. Það er mjög misjafnt hversu lengi konur þurfa að dvelja í athvarfinu og hvers konar þjónustu þær þurfa á að halda.

Við komu í athvarf fær konan úthlutuðu herbergi með uppábúnu rúmi fyrir sig og börn sín. Konur og börn dvelja sér að kostnaðarlausu.

Í Kvennaathvarfinu eru konum og börnum þeirra útvegaðar nauðsynjavörur, svo sem matur og hreinlætisvörur, þeim að kostnaðarlausu. Í athvarfinu hafa konur aðgang að þráðlausu neti, þvottavél og þurrkara.

Börn í athvarfinu

Mæður bera ábyrgð á börnum sínum á meðan dvöl stendur, en starfskonur og sjálfboðaliðar athvarfsins sinna börnunum líka eftir því sem aðstæður leyfa. Á liðnu ári innleiddu starfskonur nýtt verklag með börnunum í athvarfinu. Börn sem náð hafa sex ára aldri fá viðtöl hjá ráðgjöfum þar sem þau fá upplýsingar um athvarfið, fræðslu um ofbeldi og tækifæri til að tjá sig um líðan sína. Þeim eru kynntar húsreglur barna og sýnd teiknimyndin Tölum um ofbeldi sem Kvennaathvarfið lét gera í þessu skyni.

Reynt er að auðvelda börnum komu og dvöl í Kvennaathvarfinu og við athvarfið starfar góður hópur sjálfboðaliða sem sér um afþreyingu fyrir börnin. Barnastarfið er skipulagt út frá stöðunni í húsinu hverju sinni og miðar að því að börnin fái tilbreytingu og upplifi skemmtilegar stundir. Sjálfboðaliðarnir velja afþreyingu í samræmi við aldur barna og aðstæður hverju sinni, oft er farið út, til dæmis í Húsdýragarðinn, í bíó, á róló eða í sund auk þess sem leikhúsin í borginni hafa verið iðin við að bjóða á sýningar. Ef aðstæður bjóða ekki upp á útiveru er aðstaða innanhúss til að vera með börnin í ýmsum verkefnum svo sem að leika, spila eða mála. Starf sjálfboðaliðanna er mikilvægur þáttur í starfsemi athvarfsins og til þess fallið að auka lífsgæði barnanna sem þar dvelja. Einnig miðar þjónusta sjálfboðaliðanna að því að mæðurnar í athvarfinu fái tíma fyrir sig sjálfar og að því að skapa ró í húsinu um stund.

Lífið í athvarfinu

Bæði í athvarfinu í Reykjavík og á Akureyri er lögð áhersla á trúnað um það sem fram fer á milli dvalarkvenna og starfskvenna, og almennt eru heimilisföng athvarfanna ekki gerð opinber. Unnið er samkvæmt þeirri hugmyndafræði að konan sé sérfræðingur í sínum málum og að hún þurfi aðeins tímabundna aðstoð til að takast á við aðstæður sínar og byggja upp líf án ofbeldis. Konum eru veitt stuðningsviðtöl á meðan á dvöl stendur og einnig fá þær oft mikið út úr samskiptum við aðrar dvalarkonur með svipaða reynslu. Starfskonur og dvalarkonur skipta með sér húsverkum. Í húsinu ríkja fáar en mikilvægar húsreglur sem miða að því að sambúð kvenna og barna gangi sem best. Reglur gilda um háttatíma barna og reynt er að skapa öryggi og festu í starfinu svo dvölin verði árangursrík.

Kvennaathvarfið er fallegt og heimilislegt hús þar sem reynt er að líkja eftir venjulegu heimilislífi og allar leggja sitt af mörkum til að vel gangi. Dvalarkonur eru hvattar til að gefa sér tíma í athvarfinu til að ná áttum, hvílast og styrkjast. Þær fá aðstoð við að komast í samband við þá aðila sem geta hjálpað þeim við næstu skref svo sem lögreglu, félagsþjónustu, lögfræðinga og aðra fagaðila. Eftir að dvöl í athvarfinu lýkur geta konur áfram komið í stuðningsviðtöl.

Kvennaathvarfið er heimili, hér eru nokkrar myndir úr Kvennaathvarfinu í Reykjavík:

This slideshow requires JavaScript.