Jei patyrėte smurtą arba žinote, kad kitas asmuo patiria smurtą, galite paskambinti policijai telefonu 112, tačiau tokiais atvejais privalote susisiekti su vaikų apsaugos tarnybomis.

 

Keli naudingi patarimai, jei apie smurtą papasakoja vaikas:

Ką man daryti?

  • tikėkite vaiku
  • užtikrinkite, kad vaikas yra saugus
  • susisiekite su vaikų apsaugos tarnyba

 

Svarbu:

  • vaikui žinoti, kad teisinga kitam žmogui papasakoti apie smurtą
  • paaiškinkite vaikui, kad smurtas nėra jo kaltė
  • atsiminkite, kad jūsų reakcija turės didelės įtakos ateičiai – kaip vaikas susidoros su smurto pasekmėmis.

 

Jūsų pareiga pranešti

Jei žinote apie smurtą arba įtariate, kad vaikas patiria smurtą, turite susisiekti su vaikų apsaugos tarnybomis.

Toliau yra pateikiama Vaikų apsaugos įstatymo Nr. 80/2002 IV straipsnio „Pranešimas ir kiti įsipareigojimai dėl vaikų apsaugos tarnybų“ ištrauka.

16 straipsnis: Visuomenės pareiga pranešti.

[Visi asmenys privalo pranešti vaikų apsaugos komitetui, jei jie turi pagrindo manyti, kad vaikas:

  1. gyvena nepriimtinomis auklėjimo sąlygomis,
  2. patiria smurtą ar kitą žeminantį elgesį arba
  3. kyla didelis pavojus jo sveikatai ir brandai.

Be to, visi asmenys privalo pranešti vaikų apsaugos komitetui, jei yra pagrindas manyti, kad vaiko sveikatai arba gyvybei kyla pavojus dėl nepriimtino arba pavojingo būsimo motinos gyvenimo būdo, pvz., piktnaudžiavimo alkoholiu ar narkotinių medžiagų vartojimo, arba kai būsima motina patiria smurtą, arba yra priežasčių įtarti, kad būsima motina patiria smurtą, arba vyksta bet kokie incidentai, kurie gali kelti susirūpinimą vaikų apsaugos komitetui.] 1) 1) Įstatymas Nr. 80/2011, 7 straipsnis.

 

17 straipsnis: Asmenų, dirbančių su vaikais, pareiga pranešti

[Visi asmenys, dėl savo pareigų ar išsilavinimo dirbantys su vaikais ar būsimomis motinomis, privalo pranešti vaikų apsaugos komitetui, jei sužino apie 16 straipsnyje aprašytas aplinkybes.] 1)

Ikimokyklinio ugdymo vadovai, vaikų auklės, mokyklų vadovai, mokytojai, dvasininkai, gydytojai, odontologai, akušerės, slaugės, psichologai, socialiniai darbuotojai, raidos terapeutai, [karjeros patarėjai] 1) ir socialines paslaugas teikiantys ar konsultuojantys asmens privalo kiek įmanoma labiau stebėti vaikų elgesį, auklėjimą ir gyvenimo sąlygas ir pranešti vaikų apsaugos komitetui, jei vaiko gyvenimo sąlygos atitinka pirmoje pastraipoje aprašytą prigimtį.

Susijusių profesijų atstovų pareigai pranešti pagal šį straipsnį taikoma pirmenybė kitų įstatymų arba etikos kodekso dėl konfidencialumo požiūriu.