Z reguły w każdej grupie jest od sześciu do ośmiu kobiet, a pracą grupy kieruje konsultant ze schroniska dla kobiet. Praca grupy odbywa się w schronisku, a każda grupa odbywa osiem sesji.

Podczas spotkań omawia się rodzaje przemocy i jej konsekwencje. Celem spotkań jest, aby kobiety o podobnych doświadczeniach mogły spotkać się i wesprzeć nawzajem, przestając się izolować i zdając sobie sprawę ze skutków przemocy.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 561 1205, pod którym można też zarezerwować termin rozmowy, która jest niezbędnym początkiem rozpoczęcia udziału w grupie samopomocy. Z reguły kobieta musi wziąć udział w kilku rozmowach, zanim zacznie brać udział w spotkaniach grupy samopomocy. Skontaktujemy się, kiedy rozpoczną się spotkania kolejnej grupy.

Spotkania są bezpłatne, na spotkaniach używa się języka islandzkiego.