ผู้พักอาศัยท่ีศูนย์พักพิง สตรีวีแมนส์เชลเตอ

สตรีและบุตรสามารถ เข้าพักอาศัยที่ศูนย์ พักพิงหากไม่สามารถ อาศัยอยู่ที่บ้านตนเอง ได้ เนื่องจากถูกคู่รักหรือ สมาชิกในบ้านข่มเหงใช้ ความรุนแรง นอกจากนี้ ศูนย์พักพิงยังรองรับสตรี ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือตกเป็นเหยื่อการค้า มนุษย์