Kobiety i ich dzieci mogą przebywać w schronisku, gdy nie mogą pozostać w swoim domu z powodu przemocy ze strony partnera lub innych członków gospodarstwa domowego.

Schronisko jest również przeznaczone dla kobiet, które zostały zgwałcone, a także
dla kobiet będących o arami handlu ludźmi.