• ทุกคนมีสิทธิที่จะดำรงชีวิตโดยปราศจากความรุนแรง
 • ผู้ที่กระทำความรุนแรงจะต้องเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบเสมอ
 • ผลกระทบและผลสืบเนื่องของความรุนแรงต่อเด็กนั้นมีผลร้ายแรง แม้ในกรณีที่เด็กไม่ได้พบเห็นความรุนแรงหรือถูกกระทำรุนแรงโดยตรงก็ตาม ประสบการณ์โดยอ้อมยังให้ผลสืบเนื่องที่ร้ายแรง
 • การออกมาจากความสัมพันธ์ที่รุนแรงนี้ทำได้หลายวิธี วิธีการหนึ่งคือ การขอความช่วยเหลือจากสถานพักพิงสตรีของเรา ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โทร. 561 1205

ผลสืบเนื่องของความรุนแรงในครอบครัวอาจเป็นอันตรายอย่างมาก จึงสำคัญมาก ที่เราควรพึงระลึกข้อคิดบางอย่างไว้เสมอ

 

มีแผนเพื่อความปลอดภัย

 • ตาข่ายนิรภัยของฉันคืออะไร – การสนับสนุนช่วยเหลือจากครอบครัวหรือเพื่อน – ฉันสามารถหนีไปพึ่งพิงที่นั่นได้หรือไม่?
 • เลือกใช้ “คำสำคัญ” คำหนึ่ง ที่เมื่อเด็กๆ ครอบครัว และเพื่อนๆ ได้ยินแล้วจะรู้ว่าต้องโทรศัพท์หาตำรวจ
 • สอนให้เด็กๆ โทรศัพท์ถึงหมายเลข 112 กรณีมีเหตุฉุกเฉิน
 • อธิบายแผนเพื่อความปลอดภัยกับเด็ก ๆ
 • คิดหาเส้นทางหลบหนี – วิธีหนีออกไปที่ดีและง่ายที่สุดสำหรับฉันคือวิธีใด? – ประตู/หน้าต่าง/บันได/ลิฟต์ตัวใดที่ควรใช้มากที่สุด?

 

ปัญหาในทางปฏิบัติ

 • จัดเตรียมกระเป๋าใส่เสื้อผ้าที่จำเป็นสำหรับคุณและสำหรับลูกๆ ของคุณ – ฝากกระเป๋าไว้กับคนที่คุณไว้ใจ
 • เพื่อนบ้านของคุณรู้อะไรบ้าง? เพื่อนบ้านจะช่วยเหลือคุณ/โทรหาตำรวจหรือไม่หากพวกเขาได้ยินเสียงดังมาจากอพาร์ตเมนท์ของคุณ?
 • เก็บบัตรประจำตัว (หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตการพำนักอาศัย ใบอนุญาตทำงาน ใบขับขี่) ไว้ในที่ปลอดภัย
 • แหล่งทรัพยากรทางกฎหมายใดที่อาจใช้ได้กับสถานการณ์ของฉัน?