ในปี 2016 สถานพักพิงสตรีของเราได้ออกฉายการ์ตูนเรื่อง “Let’s talk about violence” (เรามาคุยกันเรื่องความรุนแรงกันเถอะ) เป็นครั้งแรก เป้าหมายหลักของการ์ตูนเรื่องนี้คือเพื่อส่งสารที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงไปยังเด็กๆ พร้อมทั้งให้สังคมได้รับรู้สถานการณ์มากขึ้นในกรณีของเด็กในชุมชนที่ต้องดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความรุนแรง

สารที่ตั้งใจจะสื่อไปถึงเด็กก็คือ ความรุนแรงภายในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของครอบครัวนั้นๆ ความรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกครอบครัวและความรุนแรงไม่ใช่ความผิดของเด็ก เนื่องจากผู้ใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความอยู่ดีมีสุขของเด็ก

ในการ์ตูนเรื่องนี้ เด็กๆ ได้รับการส่งเสริมให้พูดคุยเกี่ยวกับความรุนแรงที่เจอเพราะจะมีคนที่สามารถช่วยเหลือได้อยู่เสมอ

การผลิตการ์ตูนเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก Jón Gnarr และกองทุน Equality Fund of Iceland ซึ่งให้การสนับสนุนในการเปิดตัวการ์ตูนเรื่องนี้ให้เป็นที่รู้จักในโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศไอซ์แลนด์และในองค์กรอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กๆ

 

นี่คือลิงก์สำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ (เป็นภาษาอังกฤษ): https://www.youtube.com/watch?v=OzaeN4k8mc8